Events

TRAC Christmas 2021.jpeg
XZH_5364_S.jpg

Is There More To Life?

#TryAlpha

Saturdays 2pm

bookcase-books-bookshelf small.jpg

Free English Classes for Adult Learners

免费成人英语课程

பெரியவர்களுக்கு இலவச ஆங்கில வகுப்புகள்

Kelas Bahasa Inggeris Percuma untuk Dewasa

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho người lớn

Fridays 7:45pm

Every 4th Friday

8PM @ MCI

28 January 2022

25 February 2022

25 March 2022

22 April 2022

27 May 2022

24 June 2022

22 July 2022

PrayerMeeting01.jpg